Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Sẽ sử dụng mã vạch để giảm thời gian thông quan hàng hóa

(HQ Online)- Việc kiểm tra, giám sát hải quan sẽ được tự động hóa nhiều hơn, khối lượng công việc của CBCC Hải quan sẽ giảm, thời gian thông quan hàng hóa cho DN sẽ được rút ngắn nhiều hơn nữa… là những lợi ích khi Tổng cục Hải quan đưa vào ứng dụng mã vạch trên tờ khai hải quan theo Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan, thời gian thực hiện trong năm 2014-2015.

Công chức ở Văn phòng giám sát, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV III kiểm tra đối chiếu dữ liệu tờ khai (giấy) do DN cung cấp với thông tin trên hệ thống. Ảnh: T.BÌNH

Giảm thời gian thông quan
Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay đối với hàng hóa XK đưa vào cảng biển gồm có hàng hóa đã làm thủ tục hải quan và hàng hóa chờ làm thủ tục hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển chỉ xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát trên hệ thống sau khi hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan và được đưa vào khu vực giám sát hải quan. Đối với hàng hóa NK đưa vào cảng biển gồm có hàng đưa vào để làm thủ tục hải quan hoặc để làm thủ tục vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Hàng hóa đưa ra khu vực cảng là hàng hóa có xác nhận của chi cục hải quan “đã hoàn thành thủ tục hải quan, được giải phóng hàng, đưa về bảo quản, đưa về địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu, vận chuyển chịu sự giám sát hải quan”.

Để giảm khối lượng công việc cho CBCC Hải quan, giảm thời gian giải quyết thủ tục đối với các khâu nghiệp vụ nêu trên, góp phần đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, đặt ra yêu cầu phải ứng dụng mã vạch trên tờ khai hải quan để phục vụ công tác giám sát.

Theo Tổng cục Hải quan, việc áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan hướng tới các mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container khu vực cảng biển; giảm thời gian xử lí, đảm bảo chính xác, giảm áp lực công việc cho CBCC khi thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hóa XNK khu vực cảng biển; hỗ trợ cán bộ tại khâu kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, rà soát hồ sơ trong việc nhập dữ liệu thông tin về số tờ khai để tìm kiếm tờ khai, các chứng từ liên quan; ghi nhận thời gian hàng hóa thực nhập, thực xuất, thực tế kiểm tra; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Khi việc ứng dụng mã vạch được triển khai trong thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Tăng tính tự động của Hệ thống thông quan điện tử; giảm khối lượng cộng việc cho CBCC Hải quan tại bộ phận giám sát; giảm thời gian cần thực hiện của CBCC (trong từng quy trình nghiệp vụ) góp phần giảm thời gian thông quan, giảm ùn tắc tại khu vực giám sát; nâng cao mức độ chính xác, đầy đủ của thông tin cập nhật vào Hệ thống; cung cấp thông tin dữ liệu cho các khâu quản lí giám sát của cơ quan Hải quan như thanh khoản Manifest, bảng kê container ra, vào khu vực giám sát, và đặc biệt hơn cả là việc giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN. Đây cũng là một trong nhiều giải pháp mà ngành Hải quan đang triển khai để giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ứng dụng mã vạch thế nào?
Theo Tổng cục Hải quan, mã vạch được ứng dụng trong hoạt động hải quan sẽ được thực hiện như sau: Mã vạch được in trực tiếp trên tờ khai (Mã vạch loại 1) thể hiện cho số tờ khai. Mã vạch này không thay thế mà chỉ bổ trợ thêm một cách thực hiện nhận biết số tờ khai bằng phương pháp tự động thông qua máy quét mã vạch. Mã vạch này không tích hợp chữ kí số. Các khâu nghiệp vụ hải quan có thể sử dụng máy đọc mã vạch thay thế cho việc nhập dữ liệu tờ khai (bằng thủ công).

Khi nhận được tờ khai có mã vạch (loại 1), cán bộ Hải quan sử dụng máy đọc mã vạch để cung cấp thông tin đầu vào cho Hệ thống thông quan tự động. Trên cơ sở thông tin mà máy đọc mã vạch chuyển đến, Hệ thống thông quan tự động (tại khu vực Văn phòng giám sát) sẽ tự động tìm tờ khai; kiểm tra trạng thái, hiệu lực tờ khai; cảnh báo các trường hợp tờ khai chưa hoàn thành thủ tục; thể hiện thông tin tờ khai, danh sách container (nếu có) lên màn hình để cán bộ ở Văn phòng giám sát kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ giấy và xác nhận (trên máy) hàng hóa, danh sách container được phép qua cổng giám sát.

Sau đó, số tờ khai, danh sách container đủ điều kiện qua cổng giám sát sẽ được tích hợp với chữ kí số của cơ quan Hải quan và được mã hóa thành mã vạch 2 chiều (Mã vạch loại 2). Việc in mã vạch 2 chiều ra giấy để kèm hồ sơ hải quan được thực hiện theo một trong 3 cách là in từ phần mềm khai hải quan của DN; in từ Hệ thống của cơ quan Hải quan; in từ website của Tổng cục Hải quan.

Tại khu vực giám sát cổng cảng, trên cơ sở hồ sơ do DN cung cấp, cán bộ Hải quan sẽ sử dụng máy đọc mã vạch 2 chiều để đọc thông tin về danh sách container đủ điều kiện thông quan. Trên cơ sở thông tin máy đọc mã vạch chuyển đến, Hệ thống thông quan tự động sẽ tự động kiểm tra số hiệu container (đọc được qua mã vạch) với danh sách container được phép qua khu vực giám sát. Trường hợp thông tin phù hợp sẽ xác nhận thời gian thực tế container qua khu vực giám sát trên Hệ thống và thông báo cho cán bộ Hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp, Hệ thống tự động cảnh báo cho cán bộ giám sát cổng cảng dừng việc thông quan.

Hải quan và doanh nghiệp cần làm gì?
Theo Tổng cục Hải quan, để thực hiện được việc ứng dụng mã vạch, phần mềm khai báo của DN và Hệ thống của cơ quan Hải quan cần được bổ sung chức năng cho phép in trực tiếp mã vạch trên tờ khai. Đồng thời, cả phía cơ quan Hải quan và DN cần xây dựng chuẩn kết nối trên phần mềm giữa cơ quan Hải quan và DN theo hướng cho phép trao đổi thông tin về mã vạch có chữ kí số; in mã vạch trên các chứng từ liên quan. Hỗ trợ DN tin học nâng cấp phần mềm khai hải quan ở các DN XNK. Tập huấn cho CBCC Hải quan (thực hiện công tác giám sát) và DN.
theo baohaiquan.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét