Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Không được yêu cầu DN nộp, xuất trình chứng từ ngoài quy định

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi đến các đơn vị Hải quan địa phương quán triệt thực hiện thống nhất việc in, xác nhận trên tờ khai hải quan và không yêu cầu xuất trình, nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục.

Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hải quan Hà Nội)thực hiện thủ tục hải quan cho DN.
Cụ thể, về hồ sơ hải quan, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, công chức Hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản bản hướng dẫn, không được yêu cầu DN nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định như: Lệnh giao hàng-D/O…

Đối với việc in và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử, căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 17 Thông tư 22/2014/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29-4-2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan không được yêu cầu DN phải nộp tờ khai hải quan in (cơ quan Hải quan đã có thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS), công chức hải quan phải đối chiếu thông tin trên hồ sơ hải quan với dữ liệu khai báo trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra.

Về việc in và đóng dấu trên tờ khai hải quan, đối với tờ khai XK, NK đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải quan giao cho DN hoặc DN có thể tự in tờ khai hải quan từ hệ thống (2 trang đầu của tờ khai hải quan, phần thông tin chung, không phải in đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát. Lưu ý, không yêu cầu công chức Hải quan nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên tờ khai in.

Với tờ khai nhập khẩu được phép đưa hàng về bảo quản, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ tiến hành in phần thông tin chung tờ khai có thông tin chấp thuận cho phép đưa hàng về bảo quản, đóng dấu xác nhận, ký và đóng dấu giao cho người khai hải quan làm tiếp các thủ tục.

Để đảm bảo thực hiện đúng những quy định hiện hành về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của công chức Hải quan nếu yêu cầu DN nộp, xuất trình các chứng từ ngoài quy định. Người đứng đầu đơn vị cũng bị xử lý, làm rõ trách nhiệm nếu tại đơn vị còn để xảy ra tình trạng công chức Hải quan thực hiện không đúng các quy định về thủ tục hải quan.


N.Linh

 - baohaiquan.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét