Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định số: 1971/QĐ-BYT ngày 04/06/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Chỉ định Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 167 Pasteur, phường 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại các cửa khẩu phía Nam.

DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quyết định số 1971/QĐ-BYT ngày 4 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Kiểm tra cấp thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng sau:
a) Tất cả các loại hàng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.
b) Tất cả các lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý từ 2 Bộ trở lên.

2. Các sản phẩm không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Y tế yêu cầu bằng văn bản:
a) Thực phẩm mang theo người và tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu;

b) Thực phẩm là quà biếu nhân đạo, là hàng trong túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật;

c) Thực phẩm tạm nhập, tái xuất;

d) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;

đ) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;

e) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

g) Thực phẩm là hàng mẫu tham gia các hội chợ;

h) Thực phẩm trao đổi của cư dân biên giới;

i) Thực phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho chủ hàng nước ngoài chỉ để xuất khẩu;

k) Nguyên liệu thô phải qua tinh chế, chế biến lại (dầu thực vật, lá và sợi thuốc lá, thảo dược dùng trong chế biến thực phẩm);

l) Thực phẩm tươi sống, sơ chế thuộc danh mục phải qua kiểm dịch động hoặc kiểm dịch thực vật.

‪#‎Quyếtđịnh1971QĐBYT‬
‪#‎kiểmtranhànướcvềantoànthựcphẩmnhậpkhẩu‬Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét