Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Đồng loạt triển khai thông quan điện tử

Cục Hải quan TP HCM triển khai thông quan hàng hóa tự động từ ngày 19-5
Hệ thống VNACCS/VCIS thông quan hàng hóa tự động nhằm thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thực hiện cơ chế một cửa. Hệ thống này được xây dựng và phát triển dựa trên hệ thống NACCS/CIS của Hải quan Nhật Bản và hiện nay đang áp dụng rất hiệu quả tại nước này.
Hệ thống xử lý thông tin tập trung cả 3 khâu trước, trong và sau thông quan. Hệ thống cho phép kết nối giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp, các bộ, ngành, ngân hàng, hãng vận tải, đại lý hải quan, công ty logictics, cơ quan quản lý cảng, kho bãi nhằm thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
Để tham gia hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đăng ký với cơ quan hải quan và được cấp tài khoản tham gia hệ thống. Doanh nghiệp phải có phần mềm khai báo hải quan điện tử phù hợp với hệ thống. Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm khai báo VNACCS/VCIS do cơ quan hải quan cung cấp miễn phí trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan hoặc do các công ty kinh doanh phần mềm cung cấp. Phải sử dụng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với hệ thống.
Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ do hệ thống tự động thông quan, nhờ đó thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn. Quy trình thủ tục hải quan được rút gọn, hồ sơ được đơn giản, giảm các hồ sơ giấy phải nộp, thực hiện giấy phép điện tử, giúp thực hiện khai báo trước thông tin phương tiện vận tải bằng điện tử, khai báo trước hóa đơn điện tử và tiến tới thực hiện giấy chứng nhận xuất xứ điện tử.
Hệ thống VNACCS/VCIS còn giúp doanh nghiệp và cơ quan hải quan theo dõi, quản lý tốt hơn đối với hàng hóa miễn thuế, hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên thông qua việc khai báo, theo dõi danh mục hàng hóa miễn thuế, hàng hóa tạm nhập tái xuất. Hệ thống VNACCS có phần mềm phân tích rủi ro phức hợp ngay trong hệ thống. Khi một tờ khai được xác định có mức độ rủi ro thấp, hệ thống sẽ ra quyết định thông quan ngay. Nhờ đó, giúp cho cơ quan hải quan nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng, cơ quan có điều kiện tập trung nhiều hơn vào kiểm tra các đối tượng, lô hàng có độ rủi ro cao.
Theo kế hoạch, từ đầu tháng 4, Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện trước hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Hải Phòng. Sau đó mở rộng thực hiện tại các Cục Hải quan ở các tỉnh, thành khác. Đối với Cục Hải quan TP HCM, do đơn vị có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu nhiều nên được bố trí triển khai từ ngày 19-5. Cụ thể: đợt 1, triển khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 và Chi cục Hải quan Tân Cảng. Đợt 2, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước. Đợt 3, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh. Đợt 4, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, Chi cục Hải quan Khu Chế xuất Linh Trung, Chi cục Hải quan Khu Chế xuất Tân Thuận.

LONG GIANG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét